Ieder kind een eerlijke kans

door samenwerking en te delen wat werkt
Kansen4Kinderen is een initiatief in de provincie Drenthe en de gemeente Hardenberg waarin inmiddels meer dan tachtig scholen besloten hebben om van en aan elkaar te leren wat werkt bij het vergroten van kansen voor kinderen. De scholen doen dit, omdat nog steeds voor een te grote groep kinderen geldt dat zij opgroeien in een context van laaggeletterdheid en armoede. De verwachtingen die ouders en leerkrachten hebben over de toekomst van deze kinderen zijn lager dan voor andere kinderen het geval is. En die verwachtingen blijken ook steeds weer uit te komen. Hierdoor worden problemen als leerachterstanden en een gebrekkige aansluiting op hoger onderwijs van generatie op generatie doorgegeven en hebben deze kinderen minder kans hun talent optimaal tot ontwikkeling te brengen.

Verbindend

Mensen hebben een grotere bereidheid bij te dragen aan positieve veranderingen als doelstellingen samen met hen worden gedefinieerd en niemand verantwoordelijkheid overneemt of oplossingen voor probeert te schrijven. De kans op succesvolle interventies en aanpakken wordt vele malen groter als dingen samen met scholen, ouders en leerlingen worden gedaan en dit vanuit een goede relatie gebeurt. De verbindende aanpak betekent een projectaanpak ontwikkelen met ouders en scholen (en niet voor of over).

Oplossingsgericht

E r wordt op een pragmatische, oplossingsgerichte manier gewerkt waarbij de volgende drie regels worden gevolgd: 

  • Als iets (beter) werkt, doe er meer van
  • Als iets niet werkt, stop er dan mee en doe iets anders
  • Als iets werkt, leer het aan en van de ander 

Bij het bepalen of iets werkt, wordt geluisterd naar leerlingen, leerkrachten en gezinnen, maar laten we ook de cijfers spreken.  

Vier thema’s:

Samen4Kansen

De kans op het ontwikkelen van al je talenten wordt meteen veel groter als het thuis gezellig is en iedereen goed met elkaar overweg kan. En dat de leerkracht op school en je ouders elkaar weten te vinden als het goed gaat, maar ook goed weten samen te werken als het soms spannend wordt.

Kansrijk starten

Als je geboren wordt in een gezin waar weinig geld is voor leuke dingen, je ouders niet zo goed Nederlands spreken, er geen computer is en ook geen wifi en je thuis weinig hebt gehoord over wat er in de wereld gebeurt, dan is je start binnen het basisonderwijs moeilijker dan voor veel andere kinderen. Dat is ook zo als je uit een ver land komt en gevlucht bent voor geweld of onderdrukking.

Kansrijk opgroeien

Als je jong bent en je kunt meedoen aan sporten, muziekles, bezoeken aan theater of toneel, dan realiseer je je misschien niet hoe bevoorrecht je bent. Maar voor veel andere kinderen is dit helemaal niet gewoon. Deze kinderen missen een kans bij het opgroeien.

Kansrijk kiezen

Voor veel kinderen komt het moment van kiezen van een vervolgopleiding te vroeg. Ze weten het nog niet of ze zijn niet met een inhaalslag bezig. Deze kinderen kunnen geholpen worden door al vroeg kennis te maken met beroepen waar ze anders niet van zouden horen, met het vast bezoeken van het voortgezet onderwijs (juniorcollege) of met het uitstellen van het moment van kiezen (onderwijs 10|14).
K ansen4Kinderen is mede door de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe en Hardenberg tot stand gekomen. Binnen deze deal werken verschillende partijen samen aan het verbeteren van de welvaart en het welzijn in de regio. De provincie Drenthe heeft besloten ook de andere gemeenten in Drenthe mee te laten profiteren van de resultaten uit het project. Door met hart voor de regio van elkaar te leren, het verschil te maken en vooral te doen.