Een lerend netwerk

Kansen4Kinderen vormt een netwerk van scholen en gemeenten waarin aan en van elkaar geleerd wordt. Het project maakt deel uit van de Gelijke Kansen Agenda van de gemeenten in de provincie Drenthe.¬†Kansen4Kinderen is onderdeel van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe en Hardenberg. Inmiddels is het initiatief ook omarmd door gemeenten buiten deze ‘deal’. De projectleiding berust bij Stichting Leren & Leven. Het project streeft naar een duurzame verankering en wordt bij deze ambitie terzijde gestaan door de Gelijke Kansen Alliantie.

De Provincie Drenthe is penvoerder van het project Kansen4Kinderen vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe en Hardenberg. De Provincie Drenthe heeft in het kader van haar Sociale Agenda ook de overige gemeenten in Drenthe in de gelegenheid gesteld aan te haken bij Kansen4Kinderen. De Regiegroep Onderwijskwaliteit vervult een klankbordfunctie.

Projectleiding

De ontwikkeling en ondersteuning van Kansen4Kinderen wordt uitgevoerd door Stichting Leren & Leven. Deze stichting richt zich op het stimuleren van talentontwikkeling van kinderen binnen het onderwijs. De stichting doet dit door het aanbieden van (les-)programma’s, het ondersteunen bij het ontwikkelen van het schoolklimaat en adviesprojecten op het gebied van talentontwikkeling.

Peter Stam, projectleider 
Aly de Jong, projectadviseur

3 + 4 =

Penvoerders

De penvoerders van het project zijn Berdine Harke en Iris Kiers. Binnen het netwerk is Berdine beschikbaar voor vragen met betrekking tot alles wat te maken heeft met de aansluiting en verbinding van partijen op bestuurs- en directieniveau. Berdine is tevens aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot de Sociale Agenda van de provincie Drenthe.

Iris Kiers is beleidsmedewerker bij de gemeente Borger-Odoorn en ondersteunt het project vanuit het perspectief van de deelnemende gemeenten.

Berdine Harke,

Regisseur onderwijskwaliteit en gelijke kansen provincie Drenthe

 

Iris Kiers

Beleidsmedewerker Sociaal domein Borger-Odoorn