Een lerend netwerk

Kansen4Kinderen is de start van een netwerk waarin aan en van elkaar geleerd wordt. Na de een periode van twee jaar zal het netwerk (als de beoogde effecten behaald worden) deel gaan uitmaken van de Gelijke Kansen Agenda van de deelnemende gemeenten. Scholen in de deelnemende gemeenten kunnen zich aansluiten bij het lerende netwerk. Scholen die willen deelnemen aan het deelthema ‘versterking van het gewone leven’ kunnen dit uitsluitend nadat daarover afspraken gemaakt zijn met de gemeente waarin ze gevestigd zijn.

Kansen4Kinderen maakt deel uit van de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe en Hardenberg. Inmiddels is het initiatief ook omarmd door gemeenten buiten deze ‘deal’. Kansen4Kinderen heeft (gedurende de projectperiode tot 2023) een penvoerder. Deze rol wordt ingevuld door de provincie Drenthe. De projectleiding is berust bij Stichting Leren & Leven. Het project streeft naar een duurzame verankering en wordt bij deze ambitie terzijde gestaan door de Gelijke Kansen Alliantie.

Provincie Drenthe

De Provincie Drenthe is penvoerder van het project Kansen4Kinderen vanuit de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe en Hardenberg. De Provincie Drenthe heeft in het kader van haar Sociale Agenda ook de overige gemeenten in Drenthe in de gelegenheid gesteld aan te haken bij Kansen4Kinderen. De Regiegroep Onderwijskwaliteit vervult een klankbordfunctie.

Nieuwsbrief

B lijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwbrief!
Projectleiding

De ontwikkeling en ondersteuning van Kansen4Kinderen wordt uitgevoerd door Stichting Leren & Leven. Deze stichting richt zich op het stimuleren van talentontwikkeling van kinderen binnen het onderwijs. De stichting doet dit door het aanbieden van (les-)programma’s, het ondersteunen bij het ontwikkelen van het schoolklimaat en adviesprojecten op het gebied van talentontwikkeling.

Peter Stam, projectleider 
Aly de Jong, projectadviseur

11 + 3 =

Penvoerders

De penvoerders van het project zijn Berdine Harke en Johanna Sellis. Binnen het netwerk is Berdine beschikbaar voor vragen met betrekking tot alles wat te maken heeft met de aansluiting en verbinding van partijen op bestuurs- en directieniveau. Berdine is tevens aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot de Sociale Agenda van de provincie Drenthe.

Johanna Sellis Regiocoördinator GKA Noord-Nederland. De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) is een landelijk initiatief. De GKA werkt in talrijke gemeenten in Nederland samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs.

De doelstellingen van de GKA komen in hoge mate overeen met de doelstellingen van Kansen4Kinderen. De GKA vormt een partner bij het onderzoeken van de mogelijkheden naar duurzame verankering van Kansen4Kinderen in de deelnemende gemeenten.

 

Berdine Harke,

Regisseur onderwijskwaliteit en gelijke kansen provincie Drenthe

 

Johanna Sellis

Regiocoördinator GKA Noord-Nederland