De Provincie Drenthe is penvoerder van het project Kansen4Kinderen vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe en Hardenberg. De Provincie Drenthe heeft in het kader van haar Sociale Agenda ook de overige gemeenten in Drenthe in de gelegenheid gesteld aan te haken bij Kansen4Kinderen. De Regiegroep Onderwijskwaliteit vervult een klankbordfunctie.

Projectleiding

De ontwikkeling en ondersteuning van Kansen4Kinderen wordt uitgevoerd door Stichting Leren & Leven. Deze stichting richt zich op het stimuleren van talentontwikkeling van kinderen binnen het onderwijs. De stichting doet dit door het aanbieden van (les-)programma’s, het ondersteunen bij het ontwikkelen van het schoolklimaat en adviesprojecten op het gebied van talentontwikkeling.

Peter Stam, projectleider 
Aly de Jong, projectadviseur

5 + 11 =