Hoe meer je ontdekt van de wereld

des te meer je ontdekt van jezelf

V oor lang niet alle kinderen is het vanzelfsprekend om te kunnen sporten, een muziekinstrument te leren spelen, een computer te hebben met een snelle internetverbinding, naar de bibliotheek te gaan, kennis te maken met toneel of op vakantie te ontdekken dat op andere plekken in de wereld mensen ook heel andere gewoonten en omgangsvormen kunnen hebben. Het opdoen van dit soort ervaringen is belangrijk om de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Kinderen leren waar hun interesses liggen, waar ze goed in zijn, waar ze nog minder goed in zijn, wat ze leuk vinden en wat ze niet leuk vinden. Als je nog nooit een muziekinstrument in handen hebt gehad, dan ontdek je nooit je talent voor muziek maken.

Of kinderen de gelegenheid krijgen om ‘kansrijk op te groeien’ wordt bepaald door een mix van beschikbaarheid en initiatief. De mogelijkheden om ervaringen op te doen moeten er in de eerste plaats zijn. Maar daarna zijn er volwassenen nodig die deze mogelijkheden opmerken en zich willen inzetten om ze aan te bieden aan kinderen. Daar ligt een verantwoordelijkheid van ouders en ook de school kan hier veel in doen.

Beschikbaarheid

Een belangrijke reden waarom grote groepen kinderen niet deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten is gebrek aan financiële middelen binnen het gezin (waarbij een kleine eigen bijdrage al een grote drempel kan zijn) en afstand tot activiteiten (bibliotheek, sportverenigingen, etc.). Ook mist vaak een voor iedereen gemakkelijk bereikbaar overzicht van wat in een gemeenten (wijk of buurt) mogelijk is.

Een inspirerend voorbeeld van hoe nieuwe ervaringen naar (alle) kinderen toegebracht kunnen worden is het Cultuurmenu, waar veel scholen uit het netwerk van Kansen4Kinderen zich bij aangesloten hebben.

Het Cultuurmenu is een kunst- en cultuurprogramma voor leerlingen uit het primair onderwijs (groep 1 tot en met 8). De leerlingen maken kennis met alle kunstdisciplines in het Cultuurmenu: beeldende kunst, dans, media, theater, muziek, erfgoed en literatuur. Het Cultuurmenu motiveert en stimuleert kinderen meer te leren over de wereld om hen heen. Ervaringsgericht leren is het uitgangspunt van de projecten.

ICO Kunstencentrum, Assen

Initiatief

B etekenisvolle ervaringen hoeven niet altijd veel geld te kosten. Het bouwen van een hut in het bos, het uit elkaar (en in elkaar zetten) van een kapotte boormachine, het leren bouwen van een website op een (oude) computer zijn allemaal betekenisvolle ervaringen, die geen grote investeringen vragen. In het netwerk van Kansen4Kinderen wordt dit zichtbaar bij een groot aantal scholen. Er zijn scholen die een schooltuin hebben waar kinderen in werken, er wordt gesport, er zijn toneelvoorstellingen, techniekhoeken, bibliotheken, enzovoort.

Door kennis en best practices te delen wil het netwerk van Kansen4Kinderen bijdragen aan en kansrijkere jeugd voor alle kinderen. Op de etalagepagina staan een aantal voorbeelden van initiatieven uit het netwerk.