Een eerlijke kans

begint bij een eerlijke start
Een eerlijke kans begint bij een eerlijke start. Er zijn kinderen met hoogopgeleide ouders, waar voldoende geld is om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten. Waar vakanties worden gevierd in het buitenland en waar aan tafel gesprekken worden gevoerd over wat op het jeugdjournaal of in de krant voorbij komt. Waar kinderen de beschikking hebben over een moderne computer en een snelle wifiverbinding en ouders er op toezien dat er verantwoord gebruik van wordt gemaakt. Deze kinderen zijn al gewend met veel andere kinderen te spelen in verschillende omstandigheden te spelen en te leren. Ze worden al van jongs af aan voorgelezen en starten op het basisonderwijs met een grote woordenschat en ruime sociale vaardigheden.

Er zijn ook kinderen waar ouders de eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen en soms zelfs in de schuldsanering zitten. Waar ouders zelf niet kunnen lezen en schrijven. Waar geen geld is voor sportverenigingen of cultuur en al helemaal geen mogelijkheid om kinderen daar met een auto heen te brengen. Vakanties zijn voor deze kinderen niet zelden logeerpartijen bij een familielid en de televisie vormt niet zelden het belangrijkste venster naar de buitenwereld. In deze gezinnen is niet meer of minder liefde, maar zijn de mogelijkheden om zich voor te bereiden op een goede start op het basisonderwijs veel kleiner.

Vader helpt zoon bij huiswerk
Een bijzondere groep is de groep van ‘nieuwkomers’. Kinderen uit landen als Syrië die na een lange vluchtroute komen te wonen in een AZC. Deze kinderen zijn niet zelden getraumatiseerd en durven niet te vertrouwen op de vanzelfsprekende openheid en veiligheid van de Nederlandse samenleving. Zij moeten niet alleen onze taal nog leren, maar ook de nieuwe betekenissen van woorden en begrippen als tolerantie, opkomen voor je mening en sexuele vrijheid. En dat alles in een onzekere situatie waarin ze wel weten waar ze verblijven, maar niet of ze mogen blijven. Waar hun toekomstige woonplek onzeker is en in een context waar ouders en andere volwassenen niet zelden hun eigen trauma’s aan het verwerken zijn.
Het netwerk van Kansen4Kinderen wil bijdragen aan een eerlijke start voor alle kinderen door kennis te delen. Het gaat daarbij lang niet altijd om grote projecten of initiatieven. Vaak zijn het relatief kleine initiatieven die niettemin een groot verschil kunnen maken.

LOGO3000

Er zijn nog steeds grote groepen kinderen die achter blijven op school doordat ze de basiswoorden niet snel genoeg leren. LOGO 3000 is een aanpak voor de ondersteuning van kinderen in de belangrijkste fase van hun taalontwikkeling. De methode biedt materiaal om de woordenschat van jonge kinderen op een natuurlijke manier snel en speels uit te breiden. In een doorgaande lijn van de peuters naar de kleuters in groep 1 en 2. LOGO 3000 is een programma dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderbouwde uitgangspunten.

Het programma LOGO 3000 heeft de grootste verspreiding in de gemeente Coevorden. Deze gemeente heeft actief ondersteund bij de invoering. De scholen zijn zonder uitzondering zeer positief over de effecten van het programma.

Ei van Columbus

Scholen die met Het Ei van Columbus werken, koppelen het taalonderwijs van de VVE/basisschool aan een oudercursus. Kinderen en ouders krijgen dezelfde woordenschat aangeboden. Ouders leren daardoor hoe zij met hun kinderen die woorden kunnen oefenen en vergroten de eigen woordenschat. Ouders met een taalvaardigheid boven beginnersniveau kunnen aan hun vaardigheden werken in ouder-kindworkshops. De basis van Het Ei van Columbus is de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK), ontwikkeld door het ITTA. Deze woorden zijn verwerkt in het lesmateriaal van Logo 3000, waarop het Ei van Columbus dan ook naadloos aansluit.

Het Ei van Columbus wordt op diverse scholen gebruikt. Altijd in combinatie met het taalprogramma LOGO 3000. Het programma bewijst vooral zijn meerwaarde voor gezinnen met ouders die zelf de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Door ouders en kinderen samen onderwijs te geven in de Nederlandse taal ontstaat een belangrijke impuls in de taalontwikkeling van kinderen.

De Ouderkamer

De Ouderkamer is een initiatief van de Koning Wilhelminaschool. In de Ouderkamer wordt LOGO 3000 gecombineerd met Het EI van Columbus. De Ouderkamer wordt voornamelijk gebruikt door allochtone ouders die hun kind graag actiever willen ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal en het inpassen binnen de Nederlandse cultuur. De Ouderkamer is niet alleen een leerplek, maar ook een ontmoetingsplek waar ouders en kinderen met overeenkomsten in hun situatie ervaringen kunnen uitwisselen.

Vroeg Erbij

Binnen Vroeg Erbij bundelen de professional uit de jeugdhulp en een jeugdverpleegkundige van de JGZ hun krachten en voegen deze expertise toe binnen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. De professionals begeleiden de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en brengen daarbij ook tijd door in de groep. Zo leren de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang hoe zij kinderen herkennen die extra ondersteuning nodig hebben én wat een effectieve manier is om thuis en op het dagverblijf deze kinderen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Er wordt gewerkt vanuit de contactprincipes en gebruik gemaakt van video-opnames.

De deelnemende integrale kindcentra geven aan dat het programma de competenties van pedagogisch medewerkers vergroot met betrekking tot het stimuleren van ontwikkeling van kinderen en het handvatten geeft aan ouders om de ontwikkeling van hun kind thuis beter te ondersteunen. Uit onderzoek naar de effecten van het programma Alert4You blijkt coaching op de groep succesvol en effectief. Meer informatie over het programma is beschikbaar op de website van het NJI.