Een lerend netwerk

Kansen4Kinderen is een netwerk waarin aan en van elkaar geleerd wordt en waarin successen en ervaringen worden gedeeld. Op deze pagina worden minisymposia en inspiratiesessies aangekondigd, kunnen geïnteresseerden zich opgeven voor de nieuwsbrief (en eerdere nieuwsbrieven inkijken) en kan wat in het kader van dit project is ontwikkeld gedownload worden. Downloads bij goede voorbeelden van de scholen zijn te vinden op de etalagepagina.

Upcoming events

Nieuwsbrief

Downloads

Inspiratiebijeenkomst ‘(Samen-)werken aan taal’

Op 31 januari 2023 zal in de Tamboer in Hoogeveen de tweede inspiratiebijeenkomst van Kansen4Kinderen worden gehouden. Dit keer is het thema taalontwikkeling. De inspiratiebijeenkomst heeft als titel (Samen-)werken aan taal gekregen, omdat ook nu weer het belang van samenwerking tussen school en ouders een belangrijke rol zal spelen. Het doel van de inspiratiebijeenkomst is het uitwisselen van ervaringen, het opdoen van inspiratie en natuurlijk ook het leggen van nieuwe contacten met inspirerende collega’s uit het netwerk van Kansen4Kinderen.

Geïnteresseerd? Door middel van de onderstaande button kom je op de aanmeldpagina!

Nieuwsbrief

Periodiek (maar ook weer niet al te vaak) brengen we een nieuwsbrief uit, zodat alle deelnemers aan Kansen4Kinderen weer op de hoogte (kunnen) zijn. Op deze plek kan iedereen die dit wil zich aanmelden voor de nieuwsbrief en kunnen reeds uitgekomen nieuwsbrieven alsnog worden ingezien. 

Downloads inhoudelijke ontwikkeling  

Ook binnen het project Kansen4Kinderen ontwikkeld wordt beschouwen we als eigendom van alle kinderen die (door omstandigheden waar zij zelf niets aan kunnen doen) niet aan optimale talentontwikkeling toekomen. Het gebruik is dus vrij, waarbij het uiteraard wel nodig blijft bronnen te vermelden.

Hier zijn de onderleggers bij de methodiek, training en monitoring te downloaden. De downloads die betrekking hebben op de best practices van de scholen zijn te vinden op de etalagepagina.

Bekijk hier eerdere uitgaven van de nieuwbrieven. 
Blijf op de hoogte en meld je hier aan voor de nieuwbrief!Monitoring

Het zijn niet de cijfers die het belangrijkst zijn bij monitoring, maar het gesprek over de cijfers. Met dit uitgangspunt in het achterhoofd is gezocht naar een vorm van monitoring die recht doet aan dit principe.

Rolprofiel kansencoach

De kansencoach voegt toe op het educatief partnerschap op de school. Het rolprofiel fungeert daarbij als een referentiekader.

Vragenlijst

De vragenlijst ‘samenwerken met ouders’ is onder alle scholen uitgezet die werken met een kansencoach. De vragenlijst is gebaseerd op de logische niveaus van denken die ontwikkeld zijn door Dilts en Bateson.

Rekenen op Gelijke Kansen (downloads)

H et succesvol bestrijden van de effecten van kansenongelijkheid kan alleen als scholen, gemeenten en andere betrokken partijen zich committeren aan het behalen van concrete, toetsbare resultaten. Per deelnemende gemeente is de huidige situatie op het punt van kansen(on)gelijkheid in beeld gebracht en worden aanbevelingen gedaan voor het formuleren van concrete doelstellingen. De notities zijn gebaseerd op openbaar beschikbare informatie en zijn om die reden ook hier vrij te downloaden.

Hardenberg

Borger-Odoorn

Coevorden

Hoogeveen

Aa en Hunze

Emmen

Meppel

Assen

De Wolden

Tynaarlo

Westerveld

Noordenveld