Een lerend netwerk

Kansen4Kinderen is een netwerk waarin aan en van elkaar geleerd wordt en waarin successen en ervaringen worden gedeeld. Op deze pagina worden minisymposia en inspiratiesessies aangekondigd, kunnen geïnteresseerden zich opgeven voor de nieuwsbrief (en eerdere nieuwsbrieven inkijken) en kan wat in het kader van dit project is ontwikkeld gedownload worden. Downloads bij goede voorbeelden van de scholen zijn te vinden op de etalagepagina.

Upcoming events

Nieuwsbrief

Downloads

Inspiratiebijeenkomst ‘samenwerken met ouders versterken’

Op 14 juni 2022 van 09.30 tot 14.00 (inclusief netwerklunch) organiseert Kansen4Kinderen in de Tamboer in Hoogeveen de inspiratiebijeenkomst ‘Samenwerking met ouders versterken’. Zie hier het programma.

Het aantal plaatsen is beperkt. Je kunt je aanmelden via de aanmeldknop.

Nieuwsbrief

Periodiek (maar ook weer niet al te vaak) brengen we een nieuwsbrief uit, zodat alle deelnemers aan Kansen4Kinderen weer op de hoogte (kunnen) zijn. Op deze plek kan iedereen die dit wil zich aanmelden voor de nieuwsbrief en kunnen reeds uitgekomen nieuwsbrieven alsnog worden ingezien. 

Bekijk hier eerdere uitgaven van de nieuwbrieven. 
Blijf op de hoogte en meld je hier aan voor de nieuwbrief!Downloads

Ook binnen het project Kansen4Kinderen ontwikkeld wordt beschouwen we als eigendom van alle kinderen die (door omstandigheden waar zij zelf niets aan kunnen doen) niet aan optimale talentontwikkeling toekomen. Het gebruik is dus vrij, waarbij het uiteraard wel nodig blijft bronnen te vermelden.

Hier zijn de onderleggers bij de methodiek, training en monitoring te downloaden. De downloads die betrekking hebben op de best practices van de scholen zijn te vinden op de etalagepagina.

Monitoring

Het zijn niet de cijfers die het belangrijkst zijn bij monitoring, maar het gesprek over de cijfers. En dus gaat het niet alleen over ‘tellen’, maar ook en vooral over (aan elkaar) ‘vertellen’. Met dit uitgangspunt in het achterhoofd is gezocht naar een vorm van monitoring die recht doet aan dit principe.

Rolprofiel kansencoach

De kansencoach voegt toe op het educatief partnerschap op de school. Wat de kansencoach precies doet op een school wordt bepaald in interactie met het schoolteam én de ouders. Het rolprofiel fungeert daarbij als een referentiekader.

Vragenlijst

De vragenlijst ‘samenwerken met ouders’ is onder alle scholen uitgezet die werken met een kansencoach. De vragenlijst is gebaseerd op de logische niveaus van denken die ontwikkeld zijn door Dilts en Bateson. Dit maakt de uitkomsten van deze lijst geschikt om gebruikt te worden in training op school en/of ondersteuning van intern begeleiders en kansencoaches.